Forside
Dagligdagen

Dagligdagen på SKOVLY er forudsigelig med en tydelig struktur, fastlagt og udført af pædagogisk uddannet personale. Vi vægter fokus på tryghed, ro, omsorg, nærvær, gode oplevelser, leg og deltagelse i praktiske gøremål.


På Skovly skabes der en dagligdag, med en balance imellem  behandlingsarbejdet og en dagligdag tæt på en hverdag i en familie. Det er de voksnes opgave at sørge for at denne ramme skabes.


På en typisk hverdag er der morgenvækning mellem 6 og 7, da børnene skal være færdige til at nå skolebussen. Der lægges vægt på at børnene gør morgenhygiejne,spiser morgenmad og smører madpakker med hjælp fra en voksen.


Efterskoletid er der fælles the pause med brød/knækbrød og frugt m.m. kl. 15.  Fra kl 15 til kl 17 er der lukket for alle elektroniske maskiner,  men i stedet er der  fælles aktiviteter så vel ude som inde for alle børn/unge på Skovly.


En gang om ugen afholdes der børne samtale med kontaktpædagogen.

En gang om ugen tilbydes der massage og tegneterapi fra 16 - 20.


kl . 18 spiser vi  aftensmad og børnene deltager på skift i madlavningen sammen med en voksen.

 Der er stille halvtime på deres værelser efter aftensmaden med mulighed for ro og lektiehjælp.


Børnene gives et passende medansvar for stedet gennem deltagelse i dagligdagens pligter som madlavning, rengøring, indkøb, tøjvask osv. Samlet  set skal dette være med til at gøre børnene selv hjulpne og ansvarlige overfor Skovly, som deres sted.


Børnenes sengetider variere alt efter behov og alder og der er altid tid til en historie eller en snak om dagen inden lyset slukkes.


Vi holder Børnemøde hver 14 dag hvor børnene kan tage emner op til diskussion.
FRITID, FERIER OG OPLEVELSER

I fritiden er der mulighed for at deltage i forskellige fritidsaktiviteter i nærområdet. Vi mener at det er vigtigt at børnene bevæger sig udenfor SKOVLY'S trygge ramme og deltager i sportsaktiviteter, spejder, ridning, musik og billedkunst m.m. I en opstart naturligvis med støtte af en voksen. Vi arrangerer fælles ferier i nogle af småferierne, vinterferien og den første uge i skolesommerferien. Disse ture planlægges med fokus på børnegruppens behov og kan forgå i udlandet eller i Danmark.


Vi er altid minimum to pædagoger på arbejde i såvel hverdagen som i weekenderne. Weekenderne bruges til fælles oplevelser og almindelig weekendhygge med tid til at slappe af og bare være. Det er de samme to pædagoger der er på arbejde hele weekenden.


SKOLEGANG

Skolegangen foregår på de lokale folkeskoler eller i et specialtilbud i Kommunen. Skoletilbuddet besluttes i et samarbejde imellem Skanderborg PPR. Skovly og Anbringende Kommune.


FAMILIEN

Da det er vigtigt, at børnenes kontakt til familien fortsætter efter indflytning på SKOVLY, vil hver anden weekend være en hjemrejseweekend. Børnenes familier og søskende er velkomne til at besøge SKOVLY efter aftale. Vi vægter et tæt og godt samarbejde med forældrene. Vi tilbyder samtaleforløb med forældrene imens børnene er på SKOVLY.