Dagligdagen

Dagligdagen på SKOVLY er forudsigelig med en tydelig struktur, fastlagt og udført af pædagogisk uddannet personale. Vi vægter fokus som tryghed, ro, omsorg, nærvær, gode oplevelser, leg og deltagelse i praktiske gøremål.

På Skovly skabes der en dagligdag, med en balance imellem behandlingsarbejdet og en dagligdag tæt på en hverdag i en familie. Det er de voksnes opgave at sørge for at denne ramme skabes.

Vores behandlingstilbud indeholder processer som vi har udviklet gennem mange års erfaring. Vores hverdage er derfor struktureret og meget fastlagt, som vil give barnet overskud til at forfølge en positiv udvikling. Til hverdag er der morgenvækning, for at sikre at alle børn når skolebussen til tiden. Der lægges vægt på at børnene gør sig i morgenhygiejne, der spises morgenmad og bliver smurt madpakker med hjælp fra pædagogerne på opholdsstedet.

Efter skoletid er der fælles the pause med brød/knækbrød og frugt. Dette gør vi for at skabe ro for børnene. Der kan forekomme mange indtryk i løbet af en skoledag, så for mange er det rart at kunne komme hjem og få slappet lidt af.
Vi har lukket for alle elektroniske apparater i to timer hver dag, hvor børnene her skal fokusere på sociale aktiviteter. En gang om ugen tilbydes der message og tegneterapi.
Vi spiser altid aftensmad på samme tidspunkt, hvilket også kan hjælpe børnene til selv at kunne bidrage til en struktureret hverdag. Børnene deltager på skift i madlavningen sammen med opholdsstedets pædagoger. Efter maden holdes der 30 minutters stilletime, hvor børnene kan få hjælp til lektier og få slappet af.

Fordi Skovly er et socialpædagogisk opholdssted, gives børnene et passende medansvar for stedet. Dette gøres gennem deltagelse i dagligdagens pligter som madlavning, rengøring, indkøb, tøjvask osv. Samlet set skal dette være med til at gøre børnene selvhjulpne og ansvarlige overfor Skovly, som deres sted.

Børnenes sengetider varierer alt efter behov og alder, men der er altid tid til en historie eller en snak om dagen inden lyset slukkes.

Det er vigtigt for os at børnene føler sig tilpas at være på Skovly samt at de føler sig hjemme. Derfor holdes der ugentlige individuelle børnesamtaler med en fast kontaktpædagog, hvor beboerne kan få italesat, hvis har været gode eller dårlige oplevelser i ugens løb.

Vi holder børnemøde hver 14. dag, hvor børnene kan tage emner op til diskussion.

FRITID, FERIER OG OPLEVELSER
I fritiden er der mulighed for at deltage i forskellige fritidsaktiviteter i nærområdet. Vi mener at det er vigtigt at børnene bevæger sig udenfor SKOVLY’S trygge ramme og deltager i sportsaktiviteter, spejder, ridning, musik og billedkunst m.m. I en opstart naturligvis med støtte af en voksen. Vi arrangerer fælles ferier i nogle af småferierne, vinterferien og den første uge i skolesommerferien. Disse ture planlægges med fokus på børnegruppens behov og kan forgå i udlandet eller i Danmark.

Vi er altid minimum to pædagoger på arbejde i såvel hverdagen som i weekenderne. Weekenderne bruges til fælles oplevelser og almindelig weekendhygge med tid til at slappe af og bare være. Det er de samme to pædagoger der er på arbejde hele weekenden.

SKOLEGANG
Skolegangen foregår på de lokale folkeskoler eller i et specialtilbud i Kommunen. Skoletilbuddet besluttes i et samarbejde imellem Skanderborg PPR. Skovly og Anbringende Kommune.

FAMILIEN
Da det er vigtigt, at børnenes kontakt til familien fortsætter efter indflytning på SKOVLY, vil hver anden weekend være en hjemrejseweekend. Børnenes familier og søskende er velkomne til at besøge SKOVLY efter aftale. Vi vægter et tæt og godt samarbejde med forældrene. Vi tilbyder samtaleforløb med forældrene imens børnene er på SKOVLY.