Forside

Det står vi for

Børnene / de unge på SKOVLY har brug for hjælp og støtte til at kunne klare en hverdag og et liv der ikke i så høj grad er præget af konflikter med omgivelserne – det kan være i forhold til forældrene, skolen m.m. men også p.g.a. indre psykiske problemer.


Vi arbejder udfra den systemiske tankegang og med miljøterapeutiske metoder.

Vi vægter et tydeligt og godt samarbejde med børnenes forældre eller plejefamilier.

Vi tænker helhedsorienteret omkring vores børn og vægter derfor at inddrage alle voksne /søskende og venner omkring det enkelte barn.

Vi ønsker at medinddrage børnene i deres egen udvikling og give dem ansvar.

Vi arbejder med at vedligeholde og udvikle børnenes eksisterende relationer.

Vi vægter at børnene deltager i aktiviteter udenfor SKOVLY.

Vi prioriterer at afholde løbende forældresamtaler.

Vi modtager supervision vedr. de enkelte børn af en udefra kommende Psykolog.

 


Målgruppe 

Vi tilstræber at have en gruppe bestående af både piger og drenge.

Vi har især erfarring med at arbejde med:


  • Omsorgssvigtede børn
  • Børn med tab og traumer
  • Børn med tilknytning og kontaktforstyrrelser, uden voldsom udadreagerende impulsadfærd.
  • Børn med personlighedsforstyrrelser
  • Børn med sentudviklede træk.
  • Børn med Autisme/ Asberger.


Det er vigtigt at eleverne vil kunne profitere af det tætte og hjemmelignende miljø vi har.

 


MÅL OG BEHANDLING

SKOVLY'S målsætning er at give børnene nogle rammer for deres liv, der gør, at de kan udvikle sig mhp. at kunne fungere med sig selv og sine omgivelser. Arbejdet omkring barnet tager udgangspunkt i den udviklings- og behandlingsplan som lægges på halvårlige møder.

SKOVLY arbejder på at inddrage barnet selv i dets egen udvikling.

 

Dette gøres bl.a. gennem udviklingssamtaler. Væsentligt for at kunne motivere barnet for at indgå i sådanne samtaler er, at relationen mellem barnet og den voksne er præget af tillid.

 

For at opfylde målsætningen arbejder SKOVLY på grundlag af miljøpædagogiske teorier.

Børnene skal gives et passende medansvar for stedet gennem deltagelse i dagligdagens pligter som mad, rengøring, indkøb, tøjvask osv. Samlet skal det være med til at gøre alle ansvarlig over stedet og give det værdi.