Forside

Skovlys værdier

Personalet på SKOVLY har på et årskursus i 2010 over 10 kursusdage udviklet vores fælles værdisæt for det pædagogiske arbejde på SKOVLY.

 

Vi har udvalgt 6 vigtige værdier for vores arbejde og har desuden fået dem optrykt i en stjerneplakat som er ophængt flere steder i vores hus. Dette netop for at synligøre værdierne for så vel børn som voksne for derved at få dem inddraget konkret i vores daglige praksis.

 

Stjernen skal forståes på den måde at alle værdier er nødvendige og påvirker hinanden, og at de har betydning for en god og udviklende behandling på SKOVLY. Stjernens centrum er derfor summen af den udvikling vi ønsker der skal kunne finde sted på SKOVLY.

 

Værdiord: Omsorg

Definition:

 • At være nærværende
 • At være grænsesættende

 

Værdiord: Glæde

Definition:

 • At lege
 • At blive set
 • At have betydning

 

Værdiord: Forpligtende fællesskab

Definition:

 • At have deltagelsesansvar
 • At implimentere beslutninger

 

Værdiord: Tillid

Definition:

 • At repektere hinandens forskellige virkeligheder
 • At være troværdige, ansvarlige og tydelige

 

Værdiord: Kreativitet

Definition:

 • At bruge sig selv
 • At udvikle egne ressourcer
 • At turde gå nye veje

 

Værdiord: Læring

Definition:

 • Udvikling
 • Dannelse