Livshistorie

Hver enkel barn fremstiller deres egen Livshistoriebog sammen med kontaktpædagogen på SKOVLY.

Alle børn har hver deres fortælling med sig om hvordan deres liv har formet dem, historier om dem selv og om deres relationer til forældre og venner. Disse historier er ofte mangfoldige og nuancerede historier som børnene kan identificere sig med.

Børnenes historier rummer deres liv på godt og ondt. SKOVLY tager børnenes udsagn og egen oplevelse af det der er sket og sker i deres liv alvorligt.
Livshistoriebogen skal være en hjælp for børnene til at huske og forstå deres fortid og nutid.

Alle pædagoger på SKOVLY har gennemgået et læringsforløb i udfærdigelse af livshistorier.