Massage og tegneterapi

Vi bruger massage og tegneterapi som et balancerende og udviklende redskab i vores pædagogiske praksis på SKOVLY.
Massagen bruges med henblik på at skabe ro, nærvær og fysisk afbalancering i det enkelte barns krop. Desuden stimuleres barnets følesans.

Følesansen er en af de fundamentale sanser, hvis stimulation er en af forudsætningerne for at de andre sanser kan spille sammen.
Sanseintegration øger evnen til at kunne modtage, organisere og bearbejde stimuli, både internt fra vores krop og udefra gennem øjne, ører, næse og mund.

En velfungerende sanseintegration er en af forudsætningerne for frigivelse af hjernekapacitet til bearbejdning af komplekse færdigheder som f.eks. at læse, skrive og regne.
Den form for massage som Skovly praktiserer som et pædagogisk redskab er en helhedsmassage, en berøring der omfatter krop, følelser og tanker. Barnet som en helhed. Massagen bliver en blandt mange måder at være sammen på.

To af de ansatte på SKOVLY er uddannet i Pædagogisk Massage hos Eirik Tollefsen i Ry.

TEGNETERAPI

På SKOVLY vægter vi at kommunikere med vores børn gennem forskellige metoder.
Netop fordi vores børn har specifikke udviklingsforstyrrelser og forskellige vanskeligheder med det at sætte ord på oplevelser, følelser og tanker.

Vi har positiv erfarring med at bruge kreative tilgange som en åbnende kontakt. Et kreativt udtryk som at male, tegne arbejde i ler eller lign. kan skabe kontakt til noget nyt og vigtigt.. Det at kunne udtrykke sig i en proces uden ord kan være et redskab til at kunne synliggøre drømme, glæder, sorger og problematikker.

At tale om et billede, en lerfigur er konkret og ufarligt men kan resultere i en bearbejdelse af en problematik – en glæde – en følelsesmæssig fastlåsning – som barnet og den voksne måske ellers ikke ville have været i stand til at tale om, og dermed få bearbejdet.

På SKOVLY er to af de ansatte uddannede kunstterapeuter fra Institut for Kunstterapi ved Vibeke Skov.