Forside


Skolegang

Skolegangen foregår på de lokale folkeskoler eller i et special skoletilbud i Skanderborg Kommune.

I Ry lokal område findes der tre mindre folkeskoler med et gennemsnitligt elevtal på 200 elever. Disse mindre skoler har en skolegang til og med 6 klasse. 

En stor Folkeskole med 900 elever, med en mindre special række til børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Flere Specialskoler med tilbud til børn med specifikke indlæringsvanskeligheder som ADHD, Autismespektrum forstyrrelser m.m. 

Skoletilbuddet i forhold til det enkelte barn besluttes i et samarbejde mellem Skanderborg PPR, SKOVLY og anbringende Kommune.