Forside

Fundament

Vi arbejder udfra den systemiske tankegang og med miljøterapeutiske metoder.

Vi vægter et tydeligt og godt samarbejde med børnenes forældre eller plejefamilier.

Vi tænker helhedsorienteret omkring vores børn og vægter derfor at inddrage alle voksne og søskende/venner omkring det enkelte barn. Vi arbejder med at vedligeholde og udvikle de eksisterende relationer.

Vi prioriterer at afholde løbende forældresamtaler.

Vi modtager supervision vedr. de enkelte børn af en udefra kommende psykolog.