Forside

Visitation

Vi visiterer børn til Skovly udfra barnets helhedssituation. Vi ønsker en homogen og en  forskellig børnegruppe på Skovly med en balance i forhold til køn, alder og problematikker.

Når vi modtager en henvendelse angående et evt. barn på Skovly gennemlæser vi barnets papirer i samarbejde med vores  tilknyttede Superviser som er uddannet Psykolog.

Ved indskrivningen udarbejder vi en ressource/problemprofil på barnet udfra de modtagne sagsbeskrivelser. Denne revideres efter tre måneder hvor vi på ny laver en beskrivelse med tilføjelser eller ændringer ud fra vore egne iaggtagelser på Skovly.

Skanderborg PPR tager stilling til barnets skoleplacering.