Vores værdier

Vi har udvalgt 6 vigtige værdier for vores arbejde og har desuden fået dem optrykt i en stjerneplakat som er ophængt flere steder i vores hus. Dette netop for at synligøre værdierne for så vel børn som voksne for derved at få dem inddraget konkret i vores daglige praksis.

Stjernen skal forståes på den måde at alle værdier er nødvendige og påvirker hinanden, og at de har betydning for en god og udviklende behandling på SKOVLY. Stjernens centrum er derfor summen af den udvikling vi ønsker der skal kunne finde sted på SKOVLY.

Værdiord: Omsorg
Definition:

 • At være nærværende
 • At være grænsesættende

Værdiord: Glæde
Definition:

 • At lege
 • At blive set
 • At have betydning

Værdiord: Forpligtende fællesskab
Definition:

 • At have deltagelsesansvar
 • At implimentere beslutninger

Værdiord: Tillid
Definition:

 • At respektere hinandens forskellige virkeligheder
 • At være troværdige, ansvarlige og tydelige

Værdiord: Kreativitet
Definition:

 • At bruge sig selv
 • At udvikle egne ressourcer
 • At turde gå nye veje

Værdiord: Læring
Definition:

 • Udvikling
 • Dannelse