Det står vi for

Børnene på Skovly har brug for hjælp og støtte, til at kunne klare en hverdag og et liv der ikke i så høj grad er præget af konflikter med omgivelserne – det kan blandt andet være i forhold til forældrene, skolen, men også p.g.a. indre psykiske problemer. Derfor tilbyder vi på Skovly behandlingstilbud med døgnbehandling. Her er beboerne sikret hjælp og støtte døgnet rundt. At vore kompetente medarbejdere bliver en fast del af børnenes hverdag og rutiner, gør at børnene føler sig trygge og kan udvikle sig naturligt.

 • Vi arbejder ud fra en systemisk tankegang med miljøterapeutiske metoder.
 • Vi vægter et tydeligt og godt samarbejde med børnenes forældre eller plejefamilier.
 • Vi tænker helhedsorienteret omkring vores børn og vægter derfor at inddrage alle voksne, søskende og venner omkring det enkelte barn.
 • Vi ønsker at medinddrage børnene i deres egen udvikling og give dem ansvar.
 • Vi arbejder med at vedligeholde og udvikle børnenes eksisterende relationer.
 • Vi vægter at børnene deltager i aktiviteter udenfor Skovly.
 • Vi prioriterer at afholde forældresamtaler løbende.
 • Vi modtager supervision vedr de enkelte børn af en udefrakommende psykolog.

Målgruppe
Vi bestræber os på, at beboerne på Skovly er bestående af både piger og drenge, da vi mener at det giver den bedste fordeling og sparring mellem børnene.

På Skovly har vi især erfaring indenfor:

 • Omsorgssvigtede børn
 • Børn med tab og traumer
 • Børn med tilknytning og kontaktforstyrrelser, uden voldsom udadreagerende impulsadfærd.
 • Børn med opmærksomhedsforstyrrelser og kognitive overbliksvanskeligheder
 • Børn med sent-udviklede træk.
 • Børn med Autismespektrumforstyrrelser

Om os
Vores personale er alle veluddannet og med mange års erfaring. Skovly har eksisteret siden 1985 og har igennem denne tid, udviklet processer og metoder, som hjælper til børnenes udvikling. Vi er en fondsejet institution, som gør at vores fokus altid vil ligge på hvad der er bedst for børnene.

Vi er en lille institution, hvilket gør at vi kan skabe et familiært miljø. Dette mener vi vil bidrage positivt til børnenes ageren, da rammerne skal være trygge for at opnå positiv udvikling. For os er det vigtigt, at eleverne vil kunne profitere af det tætte og hjemmelignende miljø vi har på Skovly. Vi går meget op i at børnene får ro og plads til at være sig selv.

Mål og behandling
Skovlys målsætning er at give børnene nogle rammer for deres liv, der gør, at de kan udvikle sig mhp. at kunne fungere med sig selv og sine omgivelser. Arbejdet omkring barnet tager udgangspunkt i den udviklings- og behandlingsplan som lægges på halvårlige møder, hvor Skovly arbejder på at inddrage barnet selv i dets egen udvikling. Dette gøres bl.a. gennem udviklingssamtaler. Væsentligt for at kunne motivere barnet for at indgå i sådanne samtaler er, at relationen mellem barnet og den voksne er præget af tillid. Derfor går vi også meget op i at have faste og kompetente pædagoger, som er synlige i hverdagen og som børnene kan føle sig trygge ved.

Vi er et socialpædagogisk opholdssted og derfor får børnene givet et passende medansvar for stedet gennem deltagelse i dagligdagens pligter som mad, rengøring, indkøb, tøjvask osv. Samlet skal det være med til at gøre alle ansvarlig over stedet og give det værdi.

Behandlingsprojektet Skovly