top of page

Skolegang

Skoletilbuddet i forhold til den enkelte ung, besluttes i et samarbejde mellem Skanderborg PPR, Skovly og den anbringende kommune.

Skole

Skolegangen foregår på de lokale folkeskoler eller i et specialtilbud i Skanderborg kommune.

I Ry lokal område findes der tre mindre folkeskoler med et gennemsnitligt elevtal på 200 elever. Disse mindre skoler har en skolegang til og med 6 klasse. Derudover findes deren stor folkeskole med 900 elever, med en mindre special række til børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Der findes også flere specialskoler med tilbud til børn med specifikke indlæringsvanskeligheder som ADHD, autismespektrum forstyrrelser m.m.

bottom of page