Efterværn og støtte til unge

Det er den anbringende kommune, som afgør hvor længe anbringelsen på Skovly skal vare.

Efterværn

Enhver flytning medfører store ændringer i livet for den unge, og særligt omkring det 18. år melder sig store spørgsmål og svære valg.

Efter at have boet på Skovly skal den unge måske – hjem til mor eller far at bo – i egen lejlighed – i en plejefamilie – eller på et andet anbringelsessted.

Hvis familien ikke er det oplagte sted at søge hen, står det unge menneske med en opgave foran sig, som kan være svær at løfte og tage ansvaret for på egen hånd. Ofte er der ingen forældre som vasker ens tøj, laver mad til fryseren eller har sørget for en solid børneopsparing, som kunne være med til at sikre fodfæste på den videre færd i livet.

Det arbejde, den indsats og udvikling som har fundet sted på Skovly har i nogle tilfælde ikke tilført den unge det nødvendige fundament for at kunne udvikle sig frit og harmonisk. Der kan være behov for en skræddersyet indsats i overgangen til at kunne varetage en selvstændig livsførelse på betryggende vis.

Skovly tilbyder at yde støtte til unge i processen. Dette inkluderer selvfølgelig også et samarbejde med den unges familie, primært i relation til forældrene omkring hvordan de støtter op om vores samarbejde med den unge, samt et eftersyn af deres forældreskab. Ligeledes prioriterer vi vigtigheden i, at den unge har kontakt til søskende, bedsteforældre og andre vigtige for den unge, da netværk er med til at skabe robusthed og modvirke ensomhed.

Uanset hvor den unge flytter hen eller uagtet årsagen til flytningen, tilbyder Skovly at sammensætte pædagogisk, terapeutisk og praktisk støtte til selvstændiggørelse af behandlingskrævende unge. Vi vil gerne hjælpe med at flytningen bliver så god som mulig, og sammensætter tilbuddet i samarbejde med den unge, familien og sagsbehandleren.

Skovly har en centralt beliggende lejlighed i Ry. Denne er fuldt møbleret og udstyret, således at den er klar til ibrugtagning. Lejligheden benyttes til de unge som ønsker at prøve kræfter med at bo selv, uden at miste kontakten til Skovly. Det kan være en weekend, en uge eller i længere tid. Denne mulighed giver de unge oplevelsen af at kunne træde et varsomt skridt ind i næste fase af deres liv, samtidigt med at de kan komme retur på Skovly når behovet viser sig.

Kontakt Skovly for at planlægge et forløb med efterværn eller støtte. Støtten kan gives til såvel unge der har været anbragt på Skovly som andre unge i målgruppen.