top of page

Skovlys pædagogiske fundament

Skovlys målsætning er, at give de unge så optimale rammer for deres liv, at de kan udvikle sig positivt. De unge på Skovly vil blive mødt med respekt for den de er og med tillid til, at de gør det bedste de kan. 

Arbejdet tager udgangspunkt i den anbringende kommunes handleplan, som sædvanligvis fastlægges på mødet inden anbringelsen. Skovly tager ansvaret for, at handleplanens indsatsområder bliver omdannet til konkrete udviklingsmål, der kan arbejdes med i den daglige praksis.

Skovly ser supervision som fundamental, for at opnå et optimalt socialpædagogisk forløb, for den anbragte unge.

 

Supervision bruges til at forstå vores unge og til at justere og udvikle, på Skovlys pædagogiske fundament. 

Vi vægter et godt og tydeligt samarbejde med børnenes forældre eller plejefamilie.

Forældrene indbydes til at deltage i de opfølgende møder, der er omkring den unge. 

Vi tænker helhedsorienteret omkring barnet og vægter derfor at inddrage den unges netværk, såfremt netværket kan medvirke til en positiv udvikling. Vi arbejder med at vedligeholde og udvikle den unges eksisterende relationer og med at give mulighed for at skabe nye venskaber.

 

Den daglige atmosfære og regelmæssige rytme, skal øge den unges mulighed for overskuelighed, tryghed og ro.

 

Vi vægter at de unge mødes af en voksen, og ikke af en regel.

 

Dette er især vigtigt, da de unge har behov for at spejle sig i et stabilt voksent menneske, der påtager sig et ansvar i mødet.

Hverdagen på Skovly er baseret på en grundrytme. En tilbagevenden af opgaver og aktiviteter i løbet af en uge. Grundrytmens eneste formål er at skabe forudsigelighed, genkendelighed, overblik og tryghed. Når grundrytmen derimod skaber modstand, kan det oftest være en god ide at sætte den på pause. Ikke glemme den eller fjerne den, men sætte den på pause. Pausen benyttes her til at blive klogere, på det den unge egentlig kommunikerer. Ofte kan det være nok at lytte og forstå og andre gange kan en ændring i grundrytmen være det mest fordelagtige for den unge.

bottom of page