top of page

Opstart 

Indflytning: Når den unge skal flytte ind på Skovly modtages man af kontaktpersonen.            Kontaktpersonen introducerer den unge i Skovlys dagligdag og følger den unge de første dage, 

hvor der indrettes værelse, købes møbler og tøj m.m. Den unge introduceres også til lokalmiljøet, hvor der findes skoler, sports og ungdomsklubber og en bred vifte af fritidstilbud. 

Fra første dag præsenteres den unge for den øvrige ungegruppe.

Kontakten til familien varetages af kontaktpædagogen og ledelsen, som tager sig tid til samtaler. De unges kontakt til familien overvejes i hvert enkelt tilfælde. Den unges skolegang begynder umiddelbart efter indflytning, når den unge vurderes at være parat.

 

Kontaktpersonen og ledelsen er den unges, familiens og den anbringende kommunes primære kontakt under opholdet på Skovly. Kontaktpersonen er den, der er ansvarlig for at være tovholder i anbringelsesforløbet med udgangspunkt i udviklings- og handleplanen.

 

I forhold til den unge er det kontaktpersonens opgave, at sørge for at den unge sluses ind på Skovly, laver indkøb til værelset, indretter dette og foretager tøjindkøb sammen med den unge. Det er kontaktpersonens opgave at lave udviklings/anerkendende samtaler med den unge.

I forhold til familien er det kontaktpersonen og ledelsens opgave, at stå for den løbende kontakt til denne.

Vi anser det for afgørende, at der er kontakt til den unges familie under opholdet på Skovly. Dette skal ses som respekt for familien og en forudsætning for et godt forløb. Vi ønsker at blive involveret i hele familiens trivsel. Vi skal have tid til at se og forstå forældrene til vores unge. Hvis forældrene er trygge ved os, bliver det nemmere at være deres barn på Skovly. Alle vore familier kan have behov for hjælp, støtte og samtaler i den periode børnene er placeret på Skovly. Der kan derfor blive tale om mere familieorienterede samtaler, hvis dette vurderes at være et behov.

bottom of page