Opstart 

Indflytning: Når barnet skal flytte ind på Skovly modtages det af kontaktpædagogen. Kontaktpædagogen introducerer barnet i Skovlys dagligdag, og følger barnet de første dage, hvor der indrettes værelse og købes møbler og tøj m.m. Barnet introduceres også til lokalmiljøet, og hvor der findes skoler, sports og ungdomsklubber og en bred vifte af fritidstilbud. Desuden er der en aktiv svømmehal med tilhørende motionscenter.

Fra første dag præsenteres det nye barn for den øvrige børnegruppe.

Kontakten til familien varetages af kontaktpædagogen og ledelsen, som i opstartsfasen tager sig tid til samtaler. Barnets kontakt til familien overvejes i hvert enkelt tilfælde. Barnets skolegang begynder umiddelbart efter indflytning, når barnet vurderes værende tryg og parat.

 

Kontaktpersonen og ledelsen er barnets, familiens og den anbringende kommunes primære kontakt, under opholdet på Skovly. Kontaktpersonen er den, der er ansvarlig for at være tovholder i anbringelsesforløbet, med udgangspunkt i udviklings- og handleplanen.

 

I forhold til barnet, er det kontaktpersonens opgave at sørge for at barnet sluses ind på Skovly, laver indkøb til værelset, indretter dette og foretager tøjindkøb sammen med barnet. Det er kontaktpersonens opgave at lave udviklings/anerkendende samtaler med barnet. I forhold til familien er det kontaktpersonen og ledelsens opgave, at stå for den løbende kontakt til denne.

Vi anser det for afgørende, at der er kontakt til barnets familie under opholdet på Skovly. Dette skal ses som respekt for familien og en forudsætning for et godt behandlingsmæssigt forløb. Vi ønsker at blive involveret i hele familiens trivsel. Vi skal have tid til at se og forstå vores forældre. Hvis forældrene er trygge ved os, bliver det nemmere at være deres barn på Skovly. Alle vore familier kan have behov for hjælp, støtte og samtaler i den periode børnene er placeret på Skovly. Der kan derfor blive tale om mere familieorienterede samtaler, hvis dette vurderes at være et behov.