top of page

Rammer

En del af forudsætningen for et vellykket ophold på Skovly, er forældrenes accept af tingenes tilstand. Derfor er det vigtigt at Skovly, gennem barnets kontaktperson, har et godt forhold til forældrene, hvor der tages hensyn til individuelle behov for kontakt.

Endvidere er arbejdsplanen forudsigelig, så de unge med sikkerhed ved, hvem der er på Skovly hvornår. Forudsigelighed og regelmæssighed er forudsætninger for at give den unge ro i hverdagen - ro til at kunne udvikle sig og til at etablere relationer til de voksne.

Fysiske rammer:

For at give de unge glæde ved at opholde sig på Skovly, er det vigtigt at de unge opfatter stedet som deres hjem for en periode. Derfor er det vigtigt at skabe et miljø, hvor den unge selv er med til at indrette deres værelse, indkøbe møbler m.m. når de flytter ind på Skovly. De unges værelser skal give dem tryghed og afspejle deres personlighed.

 

Psykiske rammer:

Da der er skiftende voksne på arbejde i løbet af en uge, er det vigtigt for de unge, at der er en gennemskuelig arbejdsplan, så de ved, hvem der er på arbejde hvornår, og at arbejdstiden er tilrettelagt sådan, at der skabes en kontinuitet i dagen.

 

bottom of page