top of page

Livet på Skovly

Vi vil give børn og unge mulighed for at skabe mening,

 

finde en retning og tro på sig selv.

    Dagligdag

Vi arbejder for at Skovly skal være et rart og trygt sted at være. 

På en typisk hverdag er der morgenvækning mellem 6.00 og 7.00, da de unge skal være færdige på forskellige tidspunkter. Der lægges vægt på at

de unge gør morgenhygiejne og spiser morgenmad.

 

Kl. 18.30 er der aftensmad, som tilberedes af en voksen og den ung der har maddag.

I løbet af en uge har de unge faste tider, for rengøring af værelse, vask af tøj og maddag.

Kl. 21.30 er der værelsestid for alle unge. Det betyder ikke at man skal gå i seng, men det betyder at der er ro i huset, for dem der har brug for det.

Skolegang

Skoletilbuddet i forhold til den enkelte ung, besluttes i et samarbejde mellem Skanderborg PPR, Skovly og den anbringende kommune.

Skolegangen foregår på de lokale folkeskoler eller i et specialtilbud i Skanderborg kommune.

I Ry lokal område findes der tre mindre folkeskoler med et gennemsnitligt elevtal på 200 elever. Disse mindre skoler har en skolegang til og med 6 klasse. Derudover findes der en stor folkeskole med 900 elever, med en mindre special række til børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Der findes også flere specialskoler med tilbud til børn med specifikke indlæringsvanskeligheder som ADHD, autismespektrum forstyrrelser m.m.

Fritid

I fritiden er der mulighed for at deltage i forskellige fritidsaktiviteter i nærområdet. Vi mener at det er vigtigt, at de unge bevæger sig udenfor Skovlys trygge ramme og deltager i aktiviteter såsom spejder, klubsport, ridning, musik  m.m. Naturligvis med støtte fra en af opholdsstedets pædagoger, hvis der er behov og ønsket for det.

Vi vægter at de unge kan tilegne sig erfaring med et fritidsjob. Her hjælper Skovly til med jobsøgning og transport.

Rocky Mountains
Kompas & kort

Ferie

Vi arrangerer en fælles ferie i sommerferien, som planlægges enten i Danmark eller i udlandet. Der kan også planlægges med aktiviteter ud af huset, men med base på Skovly. Disse ture planlægges altid med fokus på unge gruppens behov.

Vi er glade for traditioner ifm. årets gang.

Skitur i uge 6

Frilufts- og hyggeturer i flere weekender i løbet af året.

Sommerferietur

Ture i forbindelse med påske og efterårsferie

Mortensaften med and.

Sankt Hans aften.

Fødselsdagsfester med familien og venner. Julearrangement for familien med julemad og julesjov.

Weekend

Weekenderne bruges til fælles oplevelser og almindelig weekendhygge, med tid til at slappe af og bare være. Det tilstræbes, at det er de samme to pædagoger der er på Skovly hele weekenden.

På Skovly planlægges der med hjemrejseweekend i ulige uger, for dem der har mulighed for det. Der kan dog altid laves individuelle løsninger for hver ung, da der ofte er forskellige behov for hjemrejser.

Reading a Book
bottom of page